Türkiye’de Döviz Kurunun Enflasyona Etkisi

ÖZET

Bu çalışmada Türkiye’nin 2005-2017 dönemine ait aylık verileri kullanılarak döviz kuru değişimlerinin enflasyon üzerindeki etkisi incelenmektedir. VAR modelinden hareketle seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri belirlendikten sonra değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki VECM ile ortaya çıkarılmaktadır. Çalışmanın bulguları döviz kurundaki değişimlerin enflasyonu iki farklı kanalla etkilediğini göstermektedir. İlk olarak döviz kurundaki değişmeler üretici fiyatları üzerinden enflasyonu etkileyebilmektedir. İkinci olarak ise döviz kurundaki değişimler ithalat değer endeksi aracılığıyla enflasyona etkide bulunmaktadır. Varyans ayrıştırmada dışsaldan içsele yapılan sıralamaya ilişkin tepki fonksiyonlarına göre döviz kuru artışı ithalat değer endeksi üzerinde negatif ve uzun süreli etkide bulunmaktadır. İthalat değer endeksindeki bir şok ise sanayi üretimini pozitif yönde etkilemektedir. Diğer taraftan sanayi üretim endeksindeki bir şoka karşı tüketici fiyatlarında anlamlı bir değişimin olmadığı belirlenmiştir. Döviz kuru ve ithalat değer endeksindeki şokların tüketici fiyatları üzerinde uzun dönemli ve pozitif etkisi bulunmaktadır. Sonuç olarak döviz kuru artışının Türkiye ekonomisinde enflasyonist bir etkide bulunduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Enflasyon, VAR
Yazarlar
Kemal YILDIRIM, Selim YILDIRIM, Sultan Fatih KOSTAKOĞLU, DİNÇ Mehmet, Ömer Akkuş
Dergi
Sakarya İktisat Dergisi
Google Akademik makaleleri
K YILDIRIM, S YILDIRIM, SF KOSTAKOĞLU, D Mehmet… – Sakarya İktisat Dergisi, 2019
497 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı