Anabilim Dalları

 • İktisat Teorisi Anabilim Dalı
  • Dr. Öğr. Üyesi Sevcan KAPKARA KAYA
  • Arş. Gör. Bahadır Furkan GÜLER
 • İktisat Politikası Anabilim Dalı
  • Doç. Dr. Ömer AKKUŞ
 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
  • Doç. Dr. Atakan DURMAZ
  • Doç. Dr. Hakan USLU
 • Finans Anabilim Dalı
  • Dr. Öğr. Üyesi Bahadır KARAKOÇ
Öğrenci Destek Hattı