Çift Anadal Programı

Samsun Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi’ne göre, bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında başka bir bölümün öğrenimini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına “Çift Anadal Programı” (ÇAP) denir. Lisans öğrencileri, üniversitedeki öğrenimlerinin en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç beşinci yarıyılının başında, ÇAP’a başvurduğu döneme kadar birinci anadal programında ders planındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması, başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve birinci anadal programının başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’de bulunması koşuluyla ÇAP’a başvurabilirler. Çift anadal programlarını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki lisans diploması verilir. Programlara kabul edilen öğrenciler, bölümler tarafından ortaklaşa oluşturulmuş farklı bir ders programı takip ederler. ÇAP hakkında daha kapsamlı bilgi almak isterseniz danışmanlarınıza veya ÇAP Bölüm Koordinatörlerine başvurabilirsiniz.

Öğrenci Destek Hattı