Özel Tüketim Talebinin Yüksek Frekans ve Şimdi Tahmin ile Modellenmesi

ÖZET

GSYH’nın en büyük bileşeni olan özel tüketimin tahmin edilmesi, diğer makro ve finansal
büyüklüklerle olan güçlü ilişkisi nedeniyle oldukça önemlidir. Çalışma, özel tüketim harcamaları için
MIDAS modeli ile yüksek frekanslı değişkenlerin modele eklenmesinin tahmin kabiliyetine etkisini
incelemektedir. Bu amaçla, 2011 birinci çeyreği ile 2019 üçüncü çeyreği arasındaki dönem için
çeyreklik, aylık, haftalık ve günlük frekansa sahip değişkenler üzerinden tahmin modelleri üretilmiş ve
tüm dönem için tahmin performansları karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen temel sonuçlar
şunlardır; yüksek frekanslı değişkenlerin kullanılması tahmin performansını artırmaktadır ve finansal
bilgi taşıyan kredi, faiz ile borsa göstergeleri tüketimi tahmin etmede iyi bir yüksek frekanslı değişken
konumundadırlar.

Makalenin tamamı için Tıklayınız.

Yazarlar
Aykut Ekinci, Burçhan Sakarya
Dergi
Bankacılar Dergisi
Yayıncı
Türkiye Bankalar Birliği
Google Akademik makaleleri
A Ekinci, B Sakarya – Doç. Dr. Aykut Ekinci/Doç Dr. Burçhan Sakarya
355 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı