Faiz ile Kurdaki Getiri ve Değişkenliğin Bankacılık, Sanayi ve Hizmetler Sektörü Performansına Etkisi

ÖZET

Çalışma, kur ile faiz getiri ve değişkenliğinin bankacılık, sanayi ve hizmetler sektörlerinin performanslarına etkisini GARCH modeli aracılığıyla incelemektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, bankacılık sektörünün faiz ve faiz riskindeki değişimlere karşı duyarsız; buna karşın hizmetler sektörünün en duyarlı sektör olduğu görülmüştür. Kurdaki artış, TL’deki değer kaybı, bankacılık sektöründe performansı olumlu; sanayi sektöründe ise olumsuz etkilemekte iken; kur riski her üç sektörde getiri değişkenliğini artırmaktadır. Ayrıca, kur riski, her üç sektör için de faiz riskine oranla getiri değişkenliğini daha fazla etkilemektedir.

Makalenin tamamı için tıklayınız. 

Yazarlar
Aykut Ekinci
Dergi
Bankacılar
198 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı