Akademik Kadro

Ömer AKKUŞ
Bölüm Başkanı, Ekonomi ve Finans Bölümü

Doç. Dr., İktisat Politikası Anabilim Dalı

Eğitim: PhD 2017, Anadolu Üniversitesi

Araştırma Alanları: Makroekonomi, Para Politikası, Merkez Bankacılığı
Seçilmiş Çalışmaları: “Ekonomik Politika Belirsizliği ve Politik İstikrarsızlığın Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi” (2017) adlı doktora tezini yazdı. Competitive Conditions in the Turkish Banking Systems (2015), The Effects of International Sanctions on External Debt (2019), Türkiye’de Döviz Kurunun Enflasyona Etkisi (2019), İşsizlik Histerisinin Geçerliliği: Gelişmekte Olan En Kırılgan Beşli (2019), Türkiye’de Bütçe Açığının Sürdürülebilirliği: Saklı Eşbütünleşme İlişkisi (2019), The effectiveness of the monetary transmission mechanism channel in Turkey (2019), Türkiye’de Para Talep Fonksiyonu ve Para Politikası (2019), Internet Usage, Economic Growth and Electricity Consumption: The Case of EU-15 (2020) makalelerinden bazılardır.

Ofis: Siyasal Bilgiler Fakültesi A224-1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1980
Ofis Saati: Salı 13:30-15:30 

              

 


 

Atakan DURMAZ
Doç. Dr., İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Eğitim: PhD 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Göç Ekonomisi, Büyüme, Beşeri Sermaye, Verimlilik, Türk Diasporası
Seçilmiş Çalışmaları: “Beşeri sermaye kaynağı olarak diaspora: Almanya’daki Türkiye kökenli bilim insanlarının Türkiye ile olan bağlarının tersine beyin göçü üzerine etkileri” (2017) adlı doktora tezini yazdı. Migration in the Middle Asia and Its Effects on the Labor Market (2013), The effect of government educational expenditureon labor productivity in Turkish manufacturing (2018), The Effects of International Sanctions on External Debt (2019), Türkiye’de Bütçe Açığının Sürdürülebilirliği: Saklı Eşbütünleşme İlişkisi (2019), The effectiveness of the monetary transmission mechanism channel in Turkey (2019), Göçmenlerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri MENA Bölgesindeki Türk Göçmenler Üzerine Bir Uygulama (2019), Kamu Sağlık Harcamaları-İşgücü Verimliliği İlişkisi: Sinirsel Bulanık Yaklaşım (2020), makalelerinden bazılardır.

Ofis: Siyasal Bilgiler Fakültesi A218-1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1982
Ofis Saati: Salı 8:00-12:00 

              

 


 

Hakan USLU

Doç. Dr., Ekonomi ve Finans Bölümü,

Eğitim: PhD, 2016, Auburn University, USA

Araştırma Alanları: Mikroekonomi, Mikroekonometri, Matematiksel İktisat, Tarım, Enerji ve Çevre Ekonomisi, Finansal İktisat

Seçilmiş Çalışmalar: “Democracy and Economic Growth” (2012) isimli yüksek lisans ve “An Econometric Approach to Applied Microeconomic Theories: The Case of Natural Resource-Based Industries” (2016) başlıklı doktora tezini yazdı. The role of intellectual capital in financial development: evidence from the banking sector of Turkey (2022), Does the Governorship Matter for Provincial Economic Development? (2022), An empirical analysis on agricultural productivity and area-based supports in Turkey (2021), Do renewable energy and natural gas consumption mitigate CO2 emissions in the USA? New insights from NARDL approach (2020), Intellectual Capital in Islamic Banking Sector: Evidence from Turkey (2020) çalışmalarından bazılarıdır.

Ofis: Siyasal Bilgiler Fakültesi A-222-3
Email: [email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 / 1981
Ofis Saati: Çarşamba 09:00-12:00

              

 


Sevcan KAPKARA KAYA

Dr. Öğretim Üyesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Eğitim: PhD 2021, Anadolu Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mikroiktisat, Finansal Ekonomi, Çevre Ekonomisi

Seçilmiş Çalışmaları: Türkiye Örneğinde Finansal Dolarizasyon Olgusunun Bankacılık ve Reel Sektör Açısından Ampirik Analizi” (2021) isimli doktora tezini yazdı. Borç Dolarizasyonunun Reel Sektör Kârlılığı Üzerine Etkisi (2021), The Effects of Liability Dollarization on Manufacturing Competitiveness (2020), Kredi Dolarizasyonunun Belirleyicileri: Türkiye Örneği (2019), BRICS Ülkeleri İçin Mali Sürdürülebilirlik: Panel Veri Analizi (2018), Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: The Turkish Case (2002-2014) (2017), Yükselen Ekonomiler Arasındaki Ticaret Hacminin Çekim Modeli ile Ekonometrik Analizi (2016), Katılım Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi ile Verimlilik ve Etkinlik Analizi Üzerine Bir Değerlendirme (2010-2015 Dönemi) (2016) çalışmalarından bazılarıdır.

Ofis: Siyasal Bilgiler Fakültesi B208
[email protected] 
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1983
Ofis Saati: Pazartesi 10:00-12:00 

              

 


 

Bahadır KARAKOÇ

Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Finans Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, Finans Anabilim Dalı

Eğitim: PhD 2019, Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kurumsal Finans, Varlık Yönetimi, Sermaye Yapısı, Şirket Yönetimi

Seçilmiş Çalışmaları: “Financial liquidity, financing constraints and financing patterns” isimli doktora tez çalışmasını tamamladı. Corporate growth – trade credit relationship: Evidence from panel of countries (2022), Information asymmetry, shortage of liquidity, and evidence on the role of credit sales in business-to-business marketing, (Yayın sürecinde), Ekonomik daralma dönemlerinde likidite kıtlığı ve ticari borç yönetimi (2021), Foreign capital, real sector financing and excessive leverage in Turkey: What went wrong? (2020) makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: Siyasal Bilgiler Fakültesi A223-4
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1984
Ofis Saati: Pazartesi 13:00-15:00 

              

 


 

Bahadır Furkan GÜLER
Araştırma Görevlisi, Ekonomi ve Finans Bölümü, İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D., Marmara Üniversitesi (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Mikro Ekonomi, Bilgi Ekonomisi, Beşeri Sermaye, İnovasyon

Seçilmiş Çalışmaları: “Teknoparklar, Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı yüksek lisans tezini yazmıştır.

Ofis: Siyasal Bilgiler Fakültesi B210
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1567
Ofis Saati: Hafta içi her gün 8:30-17:00 

              

 


 

Cemile AKSAKALLI
Araştırma Görevlisi, Ekonomi ve Finans Bölümü, İktisat Politikası Anabilim Dalı

Eğitim: Yüksek Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: 

Seçilmiş Çalışmaları: 

Ofis: Siyasal Bilgiler Fakültesi A210
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 
Ofis Saati: Hafta içi her gün 8:30-17:00 

              

Öğrenci Destek Hattı